Specialists

Administration

Vaira Paupe

Līna Buliņa

Ilgona Ozoliņa

Dermatologists

Māra Rone - Kupfere

Jekaterina Pudova

Sandra Vizule

Lauma Valeine

General practitioners

Signe Puriņa

Nurses

Ina Bērziņa

Agnese Šteina

Facial care specialists

Terēze Beļkova

Iveta Žīgure

Ilze Actiņa

Gita Gurska

Body care specialists

Agnese Innusa

Anda Gaile

Guna Havensone

Iveta Baseviča

SPA specialists

Inta Veidemane

Zanda Lapiņa

Manicure / pedicure specialists / chiropodists

Karīna Burima

Līga Budevica

Chiropodists

Sandra Laurāne

Аntra Andrejeva

Manicure specialist, stylist and make-up

Sanita Dziedātāja-Bezdelīga