Agnese Šteina

Medicīnas māsas


Medicīnas māsa.

Profesionāls bakalaura grāds veselības aprūpē.